Uitzendtalent disclaimer
 

DISCLAIMER & PRIVACY

De op de site getoonde informatie stelt Uitzendtalent met zorg samen, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wijst Uitzendtalent uitdrukkelijk af. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Uitzendtalent is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uitzendtalent houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u diensten van Uitzendtalent afneemt of anderszins contact heeft met Uitzendtalent, legt Uitzendtalent gegevens vast. Uitzendtalent gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om relaties te informeren aangaande ontwikkelingen. Hierbij tracht Uitzendtalent rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren.

Clickgedrag
Op de website van Uitzendtalent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. U kunt hierbij denken onder andere denken aan de meest gevraagde pagina’s. De registratie gebeurt zonder de bezoekers te identificeren. Het doel van de registratie is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Uitzendtalent haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Uitzendtalent maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uitzendtalent maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Uitzendtalent site voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Uitzendtalent en andere websites
Op de site van Uitzendtalent treft u mogelijk links aan naar andere websites. Uitzendtalent kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@uitzendtalent.nl
Wijzigingen
Uitzendtalent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Uitzendtalent.

Uitzendtalent
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden
T 0348-425166
F 0348-431911
info@uitzendtalent.nl
disclaimer | algemene voorwaarden